BEHANDELING STARTEN BIJ PLEUN GAAT ALS VOLGT

Intake

Onderzoek en behandeling

Afsluiting

Intake

Tijdens de eerste afspraak vindt de kennismaking en de intake plaats en gaan we in goede samenwerking op zoek naar de kern van het logopedisch probleem. Na deze eerste afspraak kunnen we enthousiast en met een gerust gevoel van start met het logopedisch traject.

Tijdens deze eerste afspraak is het fijn als u het volgende meebrengt:

Onderzoek en behandeling

Na het intakegesprek volgt het logopedisch onderzoek dat één of meerdere behandelingen in beslag zal nemen. Naar aanleiding van de resultaten die uit het onderzoek voortkomen wordt het behandelplan opgesteld en samen besproken.

Tijdens de behandelingen worden verschillende oefeningen gedaan die mee naar huis worden gegeven zodat u er zelf mee aan de slag kunt.

Meestal is één keer logopedie in de week voldoende, echter is er altijd de mogelijkheid hiervan af te wijken wanneer dat van belang of wenselijk is. Gedurende het traject zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden met betrokkenen van het behandeltraject om het uiteindelijke doel te bereiken.

Afsluiting

De behandeling wordt afgesloten wanneer de klachten zijn verholpen en het gewenste resultaat is bereikt. Indien nodig zal er nog een controle-afspraak worden gepland om de voortgang te beoordelen.

Wilt u op deze manier geholpen worden?

Kwaliteit

Logopedie bij Pleun is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en is
kwaliteit geregistreerd.

Verzekering

Logopedie maakt onderdeel uit van het basispakket waardoor het volledig vergoed wordt door uw
zorgverzekering indien u een verwijzing heeft van een arts. Let op! Vanaf 18 jaar geldt eerst het eigen risico.